-  | 
Prodejní slogan apod.

Provoz eshopu byl ukončen

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY:
REKLAMAČNÍ ŘÁD:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY:

-

OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ:
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.mat-nabytkove-kovani.cz, http://www.mat-naradi-nastroje.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu společnost M a T s.r.o., podnikající jako obchodní společnost (právnická osoba) zapsáno v obchodním rejstříku krajského soudu Brno odd. C vl.43912 se sídlem Sokolova 89/26, 619 00 Brno, IČO: 25266161, DIČ: CZ25266161, kontakt: e-mail: info@mat-kovani.cz, mobil: +420777734210 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

-

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.
Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Reklamace - je uplatnění rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práva plynoucího z odpovědnosti za vady.
Spotřební zboží (zboží) – je zboží koupené spotřebitelem.

-

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN:
Prodávající se zavazuje dodržovat obecně platné zákony a ustanovení těchto OP v rámci naplnění smluvního vztahu.
Povinností Prodávajícího je splnění závazku k dodání zboží za podmínek existujících v době objednávky Kupujícího.
Povinností Kupujícího je odebrání a zaplacení objednaného a dodaného zboží.
Povinností Kupujícího je rovněž poskytnout Prodávajícímu všechny potřebné informace tak, aby bylo umožněno Prodávajícímu provést služby v rámci tohoto smluvního vztahu.
Kupující zaručuje úplnost a přesnost všech informací poskytnutých Prodávajícímu pro účely tohoto smluvního vztahu.
Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku Kupujícího, který v minulosti nesplnil svou povinnost odebrat nebo zaplatit jím objednané zboží.
V případě, že kupující provede závaznou objednávku Zboží, Zboží mu bude odesláno a Kupující si tuto zásilku nevyzvedne, je Prodávající oprávněn domáhat se po Kupujícím plnění smlouvy (odebrání zboží), případně požadovat náhradu za přepravní náklady a balné.
Prodávající nemá povinnost uskutečnit dodávku Zboží, pokud Kupující neuvedl v elektronické objednávce všechny požadované údaje. Na tuto skutečnost bude Kupující upozorněn Prodávajícím e-mailem.

-

INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH:
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi Kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací.

-

*SORTIMENT ZBOŽÍ
Přehled prodávaného sortimentu zboží a ceny je uveden v internetovém obchodu a je pravidelně aktualizován. Pokud v katalogu zboží je cena označena logem objednávky, jedná se o zboží, které nedržíme skladem a je pouze na objednávku. Pokud zde tato značka není, jedná se o zboží, které v přiměřeném množství držíme skladem.

-

*PLATBA ZA ZBOŽÍ
Zboží můžete uhradit v současné době těmito způsoby:
a. dobírkou při předání zboží
b. hotově při odběru zboží na prodejně
c. fakturou se splatností (pouze u zákazníků s již prověřenou platební morálkou)

-

CENA:
Jako cena při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená v okamžiku podání závazné objednávky Kupujícího. Tato cena bude uvedena v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Cena je pro spotřebitele uvedena vždy jako konečná, vč. příslušné sazby DPH. V ceně zboží neí započítáno dopravné (tato položka se může dle konkrétní objednávky lišit v závislosti na způsobu dopravy).

-

*CENY a SLEVY:
* Ceny zobrazovány s DPH a platné pouze při nákupu přes internet.Nákup na prodejně = přirážka cca 10%.
Veškeré ceny a slevy zde uvedené jsou platné jen u objednávek uskutečněných v této internetové prodejně. Nelze je uplatňovat při nákupu v našich kamenných prodejnách a u objednávek zasílaných jinými cestami. Stejně tak nelze uplatňovat slevy a platební podmínky dohodnuté na prodejnách v této internetové prodejně.
Prodávající si vyhrazuje právo upravovat ceny, cenové kategorie i slevy. Zboží je účtováno za ceny platné v okamžik uskutečnění objednávky.

-
*CENY A CENOVÉ KATEGORIE
Slevy jsou stanoveny dle jednorázového anebo průměrného měsíčního odběru. Jejich přiřazení se aktualizuje jednou za tři měsíce. Za průměrný měsíční odběr se považuje aritmetický průměr odběru za uplynulé tři měsíce.
Prodávající si vyhrazuje právo upravovat ceny, cenové kategorie i slevy. Zboží je účtováno dle ceny platné ke dni dodávky.
-
*DODACÍ TERMÍNY
a. Dodací lhůty se snažíme krátit na minimum, značná část položek je přímo skladem a pak může být objednané zboží vyskladněno OBRATEM během následujících 48 hodin.
b. Termín dodání u neskladových položek se řídí skladovými dispozicemi výrobců a nebývá delší, než 3 týdny; v opačném případě kontaktujeme zákazníka a domlouváme se s ním na dalším postupu.
V případě potřeby je možné prověřit stav objednávky na tel. 543 212 272 v pracovní dny od 8.00 do 16.30 hod.
-
*ZPŮSOB ODESLÁNÍ / VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ
a. rozvážíme vlastními auty
b. kurýrní službou do 24 hod od data vyskladnění v rámci ČR
c. osobním vyzvednutím na prodejně
-
*DOPRAVA ZBOŽÍ:
*Česká pošta - Cenný balík
Dodání prostřednictvím ČP doporučujeme v případě, že se na dodací adrese nikdo během dne (8.00 - 15.00) nezdržuje.
Doručovatel Vám zanechá v poštovní schránce oznámení o uložení zásilky na poště, kde si jimůžete v nejbližších 7 dnech vyzdvednout.
Prostřednictvím ČP nelze zasílat nadrozměrné zásilky nad 145cm. (nelze zasílat lišty,kolejnice delší než 145cm)
(dodání do 4 dnů od expedice), max váha 20kg (v případě více balíků se cena násobí)

*Česká pošta - Balík do ruky
Dodání prostřednictvím ČP doporučujeme v případě, že se na dodací adrese nikdo během dne (8.00 - 15.00) nezdržuje.
Doručovatel Vám zanechá v poštovní schránce oznámení o uložení zásilky na poště, kde si jimůžete v nejbližších 7 dnech vyzdvednout.
Prostřednictvím ČP nelze zasílat nadrozměrné zásilky nad 145cm. (nelze zasílat lišty,kolejnice delší než 145cm)
(dodání do 2 dnů od expedice, max váha 30kg (v případě více balíků se cena násobí)

*DPD balík
Expresní přeprava balíků pro podniky, firmy a podnikatele (business-to-business). Lze využít i v případě, že se na doručovací adrese během dne vyskytujete (práce, manželka na mateřské dovolené, nemoc, příemce v důchodu). V případě, že Vás řidič nezastihne, zanechá Vám ve schránce oznámení s tel. číslem, na kterém si domluvíte náhradní den doručení.
Prostřednictvím expresní služby lze zasílat nadrozměrné zásilky nad 145cm s příplatkem. (vhodné pro zasílání lišt,kolejnic)
Na základě individuální dohody je možné zasílat zboží o hmotnosti větší než 30kg
(dodání do 1-2 dnů od expedice), max váha 50kg (v případě více balíků se cena násobí)

*Osobní odběr - prodejna: BRNO
Objednané zboží si můžete bezplatně vyzvednout u nás na provozovně: BRNO: Sokolova 89/26, Brno-Horní Heršpice. Mimo provozní dobu (Po-Pá: 8-16:30 hod, St: 8-18:00 hod.) na základě tel. domluvy.
!!Před vyzvednutím vyčkejte prosím na výzvu k odběru!!

-
*INFORMACE PRO VÝROBCE NÁBYTKU:
Výrobci nábytku zde mohou po registraci své firmy a následném přidělení cenové hladiny (přidělení cenové hladiny může trvat i několik dnů), nakupovat se zajímavými slevami. Aktuální nákupní ceny se zobrazují u jednotlivých položek vždy po přihlášení. Nezapomeňte proto při registraci vyplnit své IČO.
*Do sekce ke stažení je přístup povolován pouze stálým partnerům firmy M a T s.r.o.Schválený přístup do této sekce umožňuje pouze stahovaní ceníků a dalších materiálů.
***
Pokud Kupující zvolí platbu zálohovou fakturou, bude mu tato zaslána na jeho e-mailovou adresu. Zboží bude odesláno spolu s fakturou po připsání peněz na bankovní účet Prodávajícího.
V případě, že bude celková cena objednaného Zboží vyšší než 10000,- Kč vč. DPH, nebude Kupujícímu započítáno ve faktuře poštovné ani balné.

Zboží je před expedicí řádně kontrolováno a veškeré spoje přepravního obalu jsou přelepeny samolepící páskou. Doporučujeme Kupujícímu spotřebiteli bezprostředně při převzetí Zboží překontrolovat neporušenost přepravního obalu, tzn. nejeví-li zjevné známky poškození nebo porušení. V případě porušení přepravního obalu doporučujeme Kupujícímu spotřebiteli zboží nepřebírat a s Přepravcem sepsat protokol o důvodu nepřevzetí zboží. Doporučujeme spotřebiteli, aby tuto nastalou situaci oznámil neprodleně Prodávajícímu.
Před prvním použitím je Kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu k obsluze a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

-
PRÁVO SPOTŘEBILE NA ODSTOUPENÍ OD DISTANČNÍHO KONTRAKTU:
Při nákupu zboží přes internet má Kupující spotřebitel právo, v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku, na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí Zboží. Kupujícímu spotřebiteli doporučujeme vrátit zboží v původním obalu, nepoškozené a nejevící známky užívání (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.).
Kupující doručí Prodávajícímu písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy (nebo jiným způsobem prokazatelně sdělí úmysl odstoupit od smlouvy).
Doporučujeme, aby odstoupení od smlouvy obsahovalo: číslo a datum objednávky, požadavek na vrácení kupní ceny, datum a podpis Kupujícího.
Současně se Zbožím doporučujeme Kupujícímu vrátit i doklad o prodeji (fakturu), která mu byla doručena spolu se Zbožím. Náklady na přepravu Zboží zpět Prodávajícímu v tomto případě hradí Kupující.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení Zboží budou peníze za Zboží (včetně nákladů na poštovné a balné, které Kupujícímu v této souvislosti prokazatelně vznikly) vráceny Kupujícímu stejným způsobem jako byla provedena platba za Zboží, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odst. 8 Obč.Z od kupní smlouvy:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii

-

*ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO, PRÁVO NA ZMĚNU CENY
*Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává.
- výrazným způsobem se změnila cena (výrobce) dodavatele zboží.
- nabízené vyobrazené zboží na www.mat-naradi-nastroje.cz – jeho cena je chybná, případně informace o něm
(z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.)

- nabízené vyobrazené zboží na www.mat-nabytkove-kovani.cz – jeho cena je chybná, případně informace o něm
(z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.)

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

*Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

-
*LHŮTA PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ:
Kupujete-li zboží jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČO), máte v souladu se občanským zákoníkem § 53 odstavec 7, možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme kontaktujte nás e-mailem (info@mat-kovani.cz) a uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky a datem doručení. Počkejte prosím na naší odpověď. Sdělíme vám adresu skladu, na kterou máte zboží odeslat. Zásilky zaslané bez této autorizace nebudou převzaty. Zboží zašlete spolu s dodacím listem a dokladem o koupi (nebo jeho kopií), ze kterých jsou patrná sériová čísla produktů. Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Po kontrole zboží ve skladu Vám zašleme k vyplnění a podepsání dobropis. Zaplacenou částku vracíme na účet, který uvedete, po obdržení dobropisu.
-
PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁRUKY:
U oprávněné Reklamace uplatněné v zákonné záruční době má Kupující:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Běžné opotřebení vzniklé používáním výrobku nelze reklamovat jako vadu. Záruka se dále nevztahuje na škody způsobené zejména:
- neodborným zásahem (např. do kabeláže výrobku), neodbornou montáží a neodborným užíváním Zboží
- mechanickým poškozením způsobeným užíváním nebo opotřebením, používáním Zboží k jiným účelům než je určeno
- používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží
- živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem atd.)

-
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:
V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující v této době Zboží reklamovat.
Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČO, DIČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o Reklamaci, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Tato lhůta může být přiměřeně prodloužena, pokud Kupující neposkytne nutnou součinnost k tomu, aby Prodávající mohl posoudit oprávněnost Reklamace (např. pokud do konce lhůty k vyřízení Reklamace neumožní Prodávajícímu odbornou prohlídku Zboží, jehož se Reklamace týká).
Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
-
*ZÁRUKA, REKLAMACE
Prodávající poskytuje kupujícímu k dodávaným produktům záruku v délce 12/24 měsíců od data prodeje, kdy se vyskytnou možné vady, bránící řádnému užívání produktu k účelu, pro který byl vyroben.
Záruka 12/24 měsíců - záruka 12 měsíců se poskytuje dle Obchodního zákoníku při prodeji fyzické nebo právnické osobě (vlastnící IČO), záruka 24 měsíců je poskytnuta běžnému spotřebiteli (zakoupené produkty nejsou použity k podnikatelské činnosti) a řídí se Občanským zákoníkem.
Tato záruka se vztahuje na vady materiálu nebo na použití chybného technologického procesu při výrobě tohoto produktu a nelze ji zaměňovat s obvyklou životností výrobku.
Po převzetí zboží zákazníkem nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodu povrchového, mechanického poškození nebo jiných poškození či opotřebení, které nemají původ na straně prodávajícího.
V případě jakéhokoli dotazu ohledně reklamace zaslaného zboží se v rámci co nejrychlejšího vyřízení obraťte prosím na naše pracovníky na tel. čísle 543212272 v pracovní dny od 8.00 do 16.30 hod.
-
ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU:
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kkupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
-
DÉLKA ZÁRUKY:
Standardní zákonná záruční lhůta na spotřební zboží je 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční lhůta, která začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím, se případně prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží za nové a nebo v případě výměny součástky věci v záruční době začíná běžet nová záruka. V případě nejasností je postupováno dle Občanského zákoníku.
-
MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE:
V případě uplatnění Reklamace v záruční době je místem uplatnění Reklamace místo Prodávajícího – M a T s.r.o., Sokolova 89/26, 619 00 Brno. Zboží zasílané k Reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku. V případě Reklamace nás můžete kontaktovat na:
info@mat-kovani.cz.
Tel: +420543212272
mobil: +420777734210
-
ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE:
Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Při zaslání nebo předání zboží k Reklamaci je vždy nutno prokázat existenci kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím a to nejlépe přiložením:
- dokladu o prodeji reklamovaného Zboží Kupujícímu
- záručního listu (pokud byl vystaven)
Dále doporučujeme přiložit podrobný písemný popis závady.
V případě dotazů na stav vyřízení Reklamace vždy uvádějte číslo faktury = reklamační číslo.
Důležité upozornění: reklamované Zboží v záruční lhůtě doporučujeme k Reklamaci dodávat kompletní.
-
NÁKLADY NA REKLAMACI:
V případě oprávněné Reklamace má Kupující právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním práv plynoucích z odpovědnosti za vady v nutné výši (zejména poštovné a balné, znalecký posudek aj.). V případě neoprávněné Reklamace nemá Kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením Reklamace a současně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.
-
DOPRAVA REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ:
Reklamované Zboží musí Kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění Reklamace. V případě zaslání postupujte podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace" těchto Obchodních podmínek. Je-li Reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení Kupující vyzván k odběru zboží nebo upozorněn na odeslání Zboží zpět.
Důležité upozornění: doporučujeme balík s reklamovaným Zbožím odesílaným Kupujícím k Reklamaci viditelně označit slovem "REKLAMACE" a přiděleným reklamačním číslem (t.j. číslo prodejního dokladu), nemusí být převzat a může se odesílateli (Kupujícímu) vrátit zpět.
-
NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE:
Při neoprávněné Reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu na níž se záruka nevztahuje), bude Kupující o této skutečnosti informován a bude mu nabídnuta oprava Zboží na náklady Kupujícího.
-
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží, a případně banka, která se podílí na vyřízení objednávky (splátkový prodej). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
-
PRÁVNÍ DOLOŽKA:
Copyright - veškeré materiály publikované na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Jakákoli část webových stránek firmy M a T s.r.o. (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.
Odpovědnost - firma M a T s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách jejího obchodu jsou zčásti přebírány od třetích stran, a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Firma M a T s.r.o. může zároveň kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nabídku produktů a služeb popsaných na svých stránkách. Firma M a T s.r.o. nenese vůči jiné straně než spotřebiteli odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Firma M a T s.r.o. neposkytuje jiné žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách jejího obchodu, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno.
-
Tyto obchodní podmínky byly konzultovány SOS - Sdružením obrany spotřebitelů, o.s. (SOS – www.spotrebitele.info).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VŠEOBECNÝ REKLAMAČNÍ ŘÁD:
PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁRUKY:
U oprávněné Reklamace uplatněné v zákonné záruční době má Kupující:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Běžné opotřebení vzniklé používáním výrobku nelze reklamovat jako vadu. Záruka se dále nevztahuje na škody způsobené zejména:
- neodborným zásahem (např. do kabeláže výrobku), neodbornou montáží a neodborným užíváním Zboží
- mechanickým poškozením způsobeným užíváním nebo opotřebením, používáním Zboží k jiným účelům než je určeno
- používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží
- živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem atd.)

-
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:
V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující v této době Zboží reklamovat.
Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČO, DIČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o Reklamaci, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Tato lhůta může být přiměřeně prodloužena, pokud Kupující neposkytne nutnou součinnost k tomu, aby Prodávající mohl posoudit oprávněnost Reklamace (např. pokud do konce lhůty k vyřízení Reklamace neumožní Prodávajícímu odbornou prohlídku Zboží, jehož se Reklamace týká). Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
-
ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU:
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kkupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
-
DÉLKA ZÁRUKY:
Standardní zákonná záruční lhůta na spotřební zboží je 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční lhůta, která začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím, se případně prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží za nové a nebo v případě výměny součástky věci v záruční době začíná běžet nová záruka. V případě nejasností je postupováno dle Občanského zákoníku.
-
MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE:
V případě uplatnění Reklamace v záruční době je místem uplatnění Reklamace místo Prodávajícího - M a T s.r.o., Sokolova 89/26, 619 00 Brno. Zboží zasílané k Reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku. V případě Reklamace nás můžete kontaktovat na:
info@mat-kovani.cz.
Tel: +420543212272
mobil: +420777734210
-
ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE:
Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Při zaslání nebo předání zboží k Reklamaci je vždy nutno prokázat existenci kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím a to nejlépe přiložením:
- dokladu o prodeji reklamovaného Zboží Kupujícímu
- záručního listu (pokud byl vystaven)
Dále doporučujeme přiložit podrobný písemný popis závady.
V případě dotazů na stav vyřízení Reklamace vždy uvádějte číslo faktury = reklamační číslo.
Důležité upozornění: reklamované Zboží v záruční lhůtě doporučujeme k Reklamaci dodávat kompletní.
-
NÁKLADY NA REKLAMACI:
V případě oprávněné Reklamace má Kupující právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním práv plynoucích z odpovědnosti za vady v nutné výši (zejména poštovné a balné, znalecký posudek aj.). V případě neoprávněné Reklamace nemá Kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením Reklamace a současně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.
-
DOPRAVA REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ:
Reklamované Zboží musí Kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění Reklamace. V případě zaslání postupujte podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace" těchto Obchodních podmínek. Je-li Reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení Kupující vyzván k odběru zboží nebo upozorněn na odeslání Zboží zpět.
Důležité upozornění: doporučujeme balík s reklamovaným Zbožím odesílaným Kupujícím k Reklamaci viditelně označit slovem "REKLAMACE" a přiděleným reklamačním číslem (t.j. číslo prodejního dokladu), nemusí být převzat a může se odesílateli (Kupujícímu) vrátit zpět.
-
NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE:
Při neoprávněné Reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu na níž se záruka nevztahuje), bude Kupující o této skutečnosti informován a bude mu nabídnuta oprava Zboží na náklady Kupujícího.
-
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Případné spory mezi společností MaT Motyčka a Tomášek s.r.o. a Kupujícím (pokud je spotřebitelem) lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/) či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ADR platformy (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS). Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
-
EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
-
Tyto reklamační řád byl konzultován SOS - Sdružením obrany spotřebitelů, o.s. (SOS – www.spotrebitele.info).